Welkom bij Grondverzet Van Eerd

Een goed fundament is doorslaggevend voor het slagen van uw project. Of het nu gaat om een baanvak voor een vernieuwde snelweg of een onderbaan voor een spoortraject. Het optimaliseren van zo’n onderbaan brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Een ondergrond moet over de hele oppervlakte strak en egaal zijn en op precies de aangegeven hoogte liggen. Alleen dan kan de verhardingslaag van beton of asfalt ook exact op de voorgeschreven dikte worden aangebracht. Maar dat niet alleen. De verantwoording naar de vervoersmaatschappijen wat betreft de deadlines zijn groot. Een spoorbaan móet op het afgesproken tijdstip weer beschikbaar zijn.

Werkzaamheden op Theemswegtrace