Hectische week succesvol met dank aan de uitvoerenden.

Dankbaarheid aan de uitvoerenden op de werkvloer mag ook getoond worden, daarom dit bericht om te laten zien dat niet alles als normaal beschouwd wordt.