Uitvoering Hoekse Lijn

Na een lange en intensieve voorbereiding is de Van Eerd Groep op maandag 3 april gestart met de daadwerkelijk uitvoering van de werkzaamheden, het uitnemen van de eerste sporen op de Hoekse Lijn.
In totaal is er circa 25 kilometer spoor opgenomen en diverse wissels in de diverse deelgebieden.

De eerste week is er dag en nacht gewerkt in continue dienst om de stations vrij te krijgen van sporen en ballast
De weken daarna zijn we met man en macht aan het werk geweest om de sporen buiten de stations te vernieuwen.
Na circa zes tot acht weken zijn we weer begonnen met het terugbouwen van de sporen ter hoogte van de stations.

De volgende werkzaamheden zijn door van Eerd Groep uitgevoerd,
in opdracht van VolkerRail:

  • Branden en uitnemen circa 20.000 meter spoor.
  • Branden en uitnemen circa 30 wissels.
  • Ontgraven circa 65.000 ton oude ballast.
  • Aanbrengen circa 60.000 ton nieuwe ballast.
  • Uitleggen 25.000 dwarsliggers.

De afvoer en inname van de vrijgekomen bovenbouw materialen is tevens door de Van Eerd Groep.
Wij kunnen met trots terug kijken wat we samen gepresteerd hebben.

Dave van Erven