Weer een hectisch weekend in Leeuwarden

Afgelopen weekend hebben we weer een topprestatie geleverd.

Iedereen die in Leeuwarden is geweest bedankt voor zijn inzet. Paden en bermen zijn bijna klaar en de eerste inritten zijn opgeruimd.

Het was een pittig weekend maar dankzij alle medewerkers hebben we alles weer voor elkaar gebokst. We zijn inclusief chauffeurs met circa 100 man in de weer geweest om dit alles te realiseren.

Helaas met de drukte niet de tijd gehad om alles tot in detail voor te bereiden maar we mogen trots zijn op het resultaat.

TOPPRESTATIE !!!!

Melding van projectleider Dave van Erven

Resume van de uitgevoerde werkzaamheden:

  • uitvoeringslengte 1 kilometer spoor
  • 1.800 ton grond ontgraven en afgevoerd
  • 2.900 ton oude ballast ontgraven en afvoeren
  • 3.800 ton nieuwe ballast leveren en verwerken
  • 300 m1 drainage leveren en verwerken
  • 1 km schouw pad en berm egaliseren en afwerken