Werkzaamheden Elst

Elst:
In week 9 starten we met het aanbrengen van een PSS laag onder de huidige sporen. In totaal wordt een kleine twee kilometer spoor voorzien van deze stabiliserende laag welke tevens functioneert als waterafvoerende laag. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in drie buitendienststellingen. Om deze werkzaamheden tot een goed einde te brengen is er een transportbaan langs het werk aangelegd voor de bouwlogistiek. Naast het uitvoeren van de werkzaamheden verzorgen wij de afvoer van de vrijkomende materialen en de levering van nieuwe materialen.

Om onze opdrachtgever grotendeels te ontzorgen hebben wij tevens de opdracht voor het in- en uitkeuren van percelen van derden, het uitvoeren van alle benodigde kwaliteitscontroles en het ontwerpen van de 3d modellen voor de aansturing van onze machines.